Politikalarımız

İSG ve Çevre Politikası

 • Çevreyi korur; faaliyet, ürün ve hizmetlerimizden kaynaklanan zararları en az indiririz,
 • Faaliyetlerimizin çevresel etkilerini ve İSG risklerini düzenli gözden geçirerek sürekli geliştiririz,
 • Yasa, mevzuat ve standartlara uygun hareket eder, uygunluk yükümlülüklerini eksiksiz yerine getiririz,
 • Çevre ve İSG yönetim ve performansını arttırmak için Yönetim sistemimizi sürekli iyileştiririz,
 • İSG ve Çevre tehlikelerini ortadan kaldırır ve riskleri azaltırız,
 • İSG ve Çevre duyarlılığı yüksek çalışanlar oluşturur ve etkin katılımlarını teşvik ederiz,
 • Faaliyetlerimiz sırasında yaralanma ve sağlığın bozulmasının önlenmesi için güvenlikli ve sağlıklı çalışma ortamı sağlarız,
 • Enerji ve doğal kaynak tüketimini azaltmak, atık yönetimi ve geri dönüşüm yoluyla çevreye katkı sağlarız,
 • İş kazalarını ve Çevre kirliğini önleyen son teknolojileri araştırır ve yeniliklerin takipçisi oluruz.

Kalite Politikası

 • Müşteri ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda kalite seviyemizi sürekli geliştiririz,
 • Pantech Alüminyum geneline yayılmış etkin bir kalite yönetim sistemi uygular ve sürekli geliştiririz,
 • Yönetim sistemlerimizde tüm uygulanabilir şartları yerine getiririz,
 • Önleyici yaklaşımlarla sorunları olmadan çözmek, risk temelli anlayışa sahip olmak,
 • Yasa, mevzuat ve standartlara uygun, etkili, verimli, objektif ve tarafsız yaklaşım sergilemek,
 • Kaliteli ürün ve hizmet için çalışanlarımızın gelişimini sağlamak, performans odaklı ve ekip ruhu ile çalışmak,
 • Paydaşlarımızla birlikte hareket ederek sürdürülebilir değer yaratmak.

Bilgi Teknolojileri Politikası

 • Bilgi Güvenliği ile ilgili tüm yasal düzenlemelere ve sözleşmelere uygunluk,
 • Bilgi varlıklarımıza yönelik risklerin sistematik yönetimi,
 • Bilgi Güvenliği bilincini artırmak için teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirmeye yönelik eğitimler vermek,
 • Bilgi güvenliği politikamızın gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik yoluyla yürütülmesi şirketimizin çalıştığı şirketler ve çalışanlar adına garanti edilmektedir.

Enerji Politikası

 • Çevreyi korur; faaliyet, ürün ve hizmetlerimizden kaynaklanan zararları en az indiririz,
 • Faaliyetlerimizin enerji etkilerini, emisyon ve risklerini düzenli gözden geçirerek sürekli geliştiririz,
 • Enerji verimliliği, enerji kullanımı ve enerji tüketimine ilişkin uygulanabilir yasal şartları ve diğer şartlara uygun hareket eder, uygunluk yükümlülüklerini eksiksiz yerine getiririz,
 • Enerji yönetim ve performansını arttırmak için Yönetim sistemimizi sürekli iyileştiririz,
 • Enerji ve doğal kaynak duyarlılığı yüksek çalışanlar oluşturur ve etkin katılımlarını teşvik ederiz,
 • Enerji ve doğal kaynak tüketimini azaltarak, atık yönetimi ve geri dönüşüm yoluyla çevreye katkı sağlarız,
 • İklim değişikliği etkilerini azaltmaya yönelik enerji verimliliği projelerinin geliştir, sürdürülebilir büyüme hedefleriz,
 • Enerji yönetim sisteminin ve enerji hedeflerinin gerçekleştirilmesi için bilgi ve gerekli kaynakları sağlarız,
 • Enerji performansını etkileyen, enerji bakımından verimli ürün ve hizmetlerin tedarik eder ve paydaşlarımızı geliştiririz.

Sosyal ve Etik Kurulları Politikası

 • Yaşça yasal sınırların altında çocuk işçi çalıştırmayacağımızı,
 • İşe alım, ücret, terfi, şikâyet, işten çıkarma konularında tüm çalışanlarımıza eşitlik ilkeleri içerisinde davranacağımızı,
 • Zorla ve gönülsüz olarak işçi istihdam etmeyeceğimizi,
 • Çalışanlarımızın özlük haklarını tam ve doğru şekilde kullanabileceklerini,
 • Kurumsal cezalandırma yapmayacağımızı, sözlü fiziksel ve psikolojik taciz ya da zorlamaya izin vermeyeceğimizi,
 • Çalışanlarımıza herhangi bir yasal topluluğa üye olmamaları konusunda baskı yapmayacağımızı,
 • Din, inanç, dil, ırk, cinsel yönelim, yaş ve cinsiyet ayrımı yapmayacağımızı,
 • Çalışma saatlerini ve fazla mesaileri yasal sınırlara göre belirleyip, çalışanların temel giderlerini karşılayabileceği en az yasal asgari ücreti esas alacağımızı ve fazla mesai ücretlerini yasaların öngördüğü şekilde ödeyeceğimizi,
 • Çalışanlarımızın insan onuruna uygun çalışma koşullarında, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma haklarının olduğuna inanarak uygun çalışma koşulları sağlayacağımızı,
 • Rüşvet alınması veya verilmesine müsaade etmeyeceğimizi, rüşvet ve yolsuzluk aracılığı ile ticari ilişkiye girmek isteyen üçüncü kişilerle ilişkiye girmeyeceğimizi,
 • Sembolik olanların dışında hediye kabul etmeyeceğimizi, vermeyeceğimizi,
 • Hem firmamıza hem de ticari ilişki içerisinde bulunduğumuz müşterilerimize ait finansal ve ticari bilgileri özel kabul ederek gizli tutacağımızı, çalışanlarımızı bu konuda bilgilendireceğimizi,
 • Tekel karşıtlığı, kara para aklama konularında ilgili yasalara uyacağımızı,
 • Ticari ilişki içerisinde bulunduğumuz yurtdışı firmaların kendi ülkelerindeki ticari yasalarına uyacağımızı,
 • Kişilerin mevki ve kıdemlerini kullanarak çalışanlara dayatma yoluyla yasal olmayan iş yaptırmalarına müsaade etmeyeceğimizi,
 • Etik değerlere ve kurallara uygun hareket edeceğimizi,
 • Köle, insan ticareti gibi illegal konulara karşı olduğumuzu,
 • Hamile, stajyer ve özel risk grubu çalışanlar yasal sınırlar içerisinde günde 7,5 saatten fazla ve gece çalıştırılmaz,
 • Tüm çalışanlar isim belirtmeden şikayetlerini, görüşlerini öneri şikâyet kutularına atabilir.

 

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.