Alüminyum Üretimi

Alüminyum, yerkabuğunda bol miktarda bulunan ancak saf halde bulunmayan kimyasal bir elementtir. Bu metal, bir dizi işlemle boksit adı verilen bir cevherden işlenerek elde edilir.

Boksit Madenciliği

Boksit Madenciliği

Boksit Madenciliği

Alüminyum üretimi, “alüminyum cevheri” olan boksit ile başlar. Çoğu boksit tropik bölgelerde çıkarılır ve her yıl yaklaşık 50 km2 yeni arazi çıkarılır. Aynı zamanda, uygun bir arazi alanı yeniden oluşturma olarak doğaya geri kazandırılır.

Yağış
Özümseme
Ezme

Alumina (Alüminyum Oksit) Üretimi

Alumina (Alüminyum Oksit) Üretimi

Alümina, çoğunlukla değişken miktarlarda alüminyum oksit hidratlar (su içeren), silikalar ve demir oksitler içeren doğal olarak oluşan bir cevher olan boksitten yapılır. Alüminyum işlemenin boksit cevherinden alüminaya rafine edilmesinde Bayer Prosesi adı verilen bir işlem kullanılır.

Elektrolit İndirgeme

Birincil Alüminyum

Birincil Alüminyum

Birincil alüminyum, metalürjik alüminanın (alüminyum oksit) elektrolitik indirgenmesi sırasında elektrolitik hücrelerden veya kaplardan akıtılan alüminyumdur. Böylece alaşım katkıları ve geri dönüştürülmüş alüminyum içermez.

Döküm

Azaltma Süreci

Azaltma Süreci

Hall-Heroult prosesi kullanılarak birincil alüminyum metal üretimi, hücrelerde veya kaplarda alüminanın elektrolitik indirgenmesini içerir. Elektrolit, erimiş kriyolit ve diğer katkı maddelerinden oluşur ve çelik bir kap içinde karbon ve ateşe dayanıklı bir astar içinde bulunur.

Döküm
Alaşımları
Yuvarlanma

Ekstrüzyon

Alüminyum Alaşımları

Alüminyum Alaşımları

Alüminyum alaşımı, esas olarak alüminyuma diğer elementlerin eklenmesiyle oluşan bileşimdir. Alaşım, alüminyum eriyik formda iken diğer elementlerle karıştırılarak, soğuduğunda homojen bir katı çözelti elde edilerek oluşur.

Geri Dönüşüm

Geri Dönüşüm

Geri Dönüşüm

Doğal kaynakların sürdürülebilirliği ve çevre kirliliğini azaltmak amacıyla günlük hayatımızda geri dönüşüm oranı yüksek malzemelerin kullanılması arttırılmalıdır. Alüminyum, sonsuz kez ve %99,9 geri dönüştürülebilir bir malzeme olması nedeniyle, sürdürülebilir kaynak kullanımı ve düşük çevre kirliliği açısından en önemli hammaddelerden biridir.

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.